Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Mae’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cynnal ymchwiliad i’r pandemig COVID-19 yng Nghymru. Bydd yr ymchwiliad yn trafod yr ymateb i’r coronafeirws a’i effaith ar y meysydd a ganlyn:

 

  • effaith economaidd Covid-19 (gan groesgyfeirio at yr ymchwiliad i Gymorth Ariannol Llywodraeth Cymru ar gyfer Busnes);
  • COVID-19: effeithiau ar Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru; ar
  • sefyllfa ddiweddaraf o ran ymateb Llywodraeth Cymru i COVID-19.

 

 

Sesiwn Dystiolaeth

 

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

 

Trawsgrifiad

 

Fideo

 

1. Llywodraeth Cymru

Shan Morgan

Dr Andrew Goodall

Gawain Evans

David Richards

Andrew Jeffreys

Dydd Llun 4 Mai 2020

Private session

Private session

2. Llywodraeth Cymru

Andrew Slade

Sioned Evans

Duncan Hamer

Emma Watkins

 

 

Dydd Llun 8 Mehefin 2020

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3. Llywodraeth Cymru

Tracey Burke

Claire Bennett

Reg Kilpatrick

Emma Williams

Dydd Llun 22 Mehefin 2020

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

4. Llywodraeth Cymru

Shan Morgan

Andrew Slade

Dr Andrew Goodall

Andrew Jeffreys

Gawain Evans

David Richards

Dydd Llun 6 Gorffennaf 2020

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 4 ar Senedd TV

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/05/2020

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu