P-05-966 STOPIWCH yr isafbris am alcohol

 

Aros am ystyriaeth gyntaf

 

P-05-966 STOPIWCH yr isafbris am alcohol

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Raymond Mainwaring, ar ôl casglu cyfanswm o 64 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Stopiwch yr isabris am alcohol. NID yw pobl Cymru wedi pleidleisio dros y gyfraith WIRION hon. Nid oes UNRHYW dystiolaeth yn unrhyw le yn y byd bod hyn yn gweithio. Y cyfan y bydd yn ei wneud yw cosbi’r rhai llai cefnog a phensiynwyr, ni fydd pobl sy’n ennill cyflog da fel aelodau’r Llywodraeth yn teimlo effaith y ddeddf a orfodir arnom. Nid yw’r treial a wnaed yn yr Alban wedi llwyddo i leihau’r maint o alcohol a yfir, os unrhyw beth, mae wedi arwain at gynnydd yn nifer y bobl sy’n troi at gyffuriau a chynnydd mawr mewn dwyn o siopau. Ydyn ni eisiau hyn i Gymru? Pryd fydd y Llywodraeth yn dysgu nad yw unrhyw ddull o wahardd yn gweithio? Ystyriwch hanes.

 

A drink shelf at a bar

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Ogwr
  • Gorllewin De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/05/2020

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Deisebau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu