Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2020-21

Gosododd Llywodraeth Cymru ei Hail Gyllideb Atodol ar gyfer 2020-21 ar 27 Mai 2020. Mae’r gyllideb yn diwygio Cyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21.

 

Wnaeth Y Pwyllgor Cyllid ystyried y Gyllideb Atodol Gyntaf ar gyfer 2020-21 yn ei gyfarfod ar 4 Mehefin 2020.

 

Cyhoeddodd Y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad (PDF, 1,543KB) Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2020-21 ar 18 Mehefin 2020.

 

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru ei hymateb i adroddiad ac argymhellion y Pwyllgor Cyllid (PDF 490KB) ar 30 Gorffennaf 2020.

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/05/2020

Dogfennau