P-05-960 Dylid talu costau angladdau pob un o staff y GIG sy'n marw o Covid-19 neu gyda'r feirws

Wedi'i gwblhau

 

P-05-960 Dylid talu costau angladdau pob un o staff y GIG sy’n marw o Covid-19 neu gyda’r feirws

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Profs Jane Henderson & Karin Wahl-Jorgensen, ar ôl casglu cyfanswm o 414 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

​Rhoesant eu bywydau i achub ein bywydau ni.

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i dalu costau angladdau holl staff y GIG sy’n marw o Covid-19 neu gyda’r feirws

Mae angladd syml yn costio £4,000 ar gyfartaledd.

Rydym yn gofyn i Lywodraeth Cymru sicrhau bod teuluoedd sydd wedi cael profedigaeth yn cael mynediad at arian ar unwaith i dalu costau angladdau.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffynhonnell cost yr angladd https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/help-paying-for-a-funeral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 16/03/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Mynegodd y Pwyllgor ei siom nad yw'r Llywodraeth wedi cytuno i sefydlu cynllun o'r math a gynigiwyd gan y ddeiseb. Daeth y Pwyllgor i'r casgliad, gyda gofid, nad oedd llawer o gamau pellach y gallai eu cymryd i symud y ddeiseb yn ei blaen yng ngoleuni'r ymatebion a gafwyd. Cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb, a diolch i'r deisebydd am godi’r mater.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 12/05/2020.

 

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Gorllewin Caerdydd
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

         

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/04/2020