SL(5)534 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 3 Ebrill 2020

Fe’u gosodwyd ar: 6 Ebrill 2020

Yn dod i rym ar: 7 Ebrill 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 28 Ebrill 2020

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 29 Ebrill 2020

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/04/2020

Dogfennau