SL(5)530 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Cyfyngiadau) (Cymru) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 26 Mawrth 2020

Fe’u gosodwyd ar: 27 Mawrth 2020

Yn dod i rym ar: 26 Mawrth 2020

 

Gosodwyd y Nodyn Cyngor Cyfreithiol ar 17 Ebrill 2020

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 29 Ebrill 2020

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/03/2020

Dogfennau