SL(5)518 - Gorchymyn Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (Amrywio Atodlen 2) (Cymru) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 10 Mawrth 2020

Fe’u gosodwyd ar: 11 Mawrth 2020

Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1 

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 24 Mawrth 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/03/2020

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu