P-05-953 Gwahardd poteli llaeth plastig defnydd untro mewn ysgolion

Wedi'i gwblhau

 

P-05-953 Gwahardd poteli llaeth plastig defnydd untro mewn ysgolion Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan St Aidan's Church in Wales VA School, ar ôl casglu cyfanswm o 369 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

​Rydyn ni, plant Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru Sant Aidan, yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i newid y ffordd rydyn ni'n defnyddio poteli llaeth plastig mewn ysgolion. Bob dydd yng Nghymru, rydym yn defnyddio oddeutu 300 cilogram o boteli llaeth plastig fel rhan o'r cynllun llaeth am ddim mewn ysgolion. Credwn ei fod yn portreadu barn negyddol o ran cynaliadwyedd, am fod mwy o bobl yn prynu mwy o blastig. Mae'n warthus faint o boteli plastig rydyn ni'n eu defnyddio.

 

Gwneir plastig allan o nwy naturiol, olew crai a glo. Rydym yn defnyddio tua 4,000 o boteli plastig bron bob blwyddyn ar gyfer y cynllun llaeth am ddim hwn. Rydyn ni am i chi wahardd poteli llaeth plastig defnydd untro mewn ysgolion. Rydyn ni'n awgrymu y dylai pob ysgol yng Nghymru brynu poteli mawr o laeth a'i arllwys i gwpanau plastig y gallwn eu defnyddio eto. Rydym yn defnyddio tanwyddau ffosil yn gyflymach nag y gallwn eu datblygu. Diolch i chi am ddarllen y ddeiseb hon ac am helpu'r wlad, gobeithio, i waredu ar y gwastraff hwn.

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 17/11/2020 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Trafododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb a, gan gydnabod yr holl ohebiaeth a gafwyd hyd yma, a diffyg cysylltiad pellach gan y deisebydd yn ddiweddar, cytunodd i gau'r ddeiseb.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 29/09/2020.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Preseli Sir Benfro
  • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/04/2020