SL(5)517 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 9 Mawrth 2020

Fe’u gosodwyd ar: 10 Mawrth 2020

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2020

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 24 Mawrth 2020

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/03/2020

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu