P-05-950 Dysgu Amaethyddiaeth ac Addysg Cefn Gwlad o oed 4 i 16 yn ein Hysgolion

Wedi'i gwblhau

 

P-05-950 Dysgu Amaethyddiaeth ac Addysg Cefn Gwlad o oed 4 i 16 yn ein Hysgolion

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Osian Hedd Harries, ar ôl casglu cyfanswm o 93 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:

​Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddysgu am Amaethyddiaeth ac Astudiaethau Gefn Gwlad yn ein hysgolion.

 

Gwybodaeth ychwanegol:

Mae'n bwysig i bobl ifanc ddysgu sut mae'r broses o greu bwyd yn gweithio, gan ddysgu'r berthynas rhwng Bwyd ac Amaeth. Mae'n bwysig hefyd fod nhw'n dysgu'r sgiliau sylfaenol o sut i allu cynhyrchu cynnyrch ein bwydydd. Fydd hyn hefyd yn magu parch a dealltwriaeth o waith yr Amaethwyr.

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 29/09/2020 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Nododd y Pwyllgor ymatebion y Gweinidog i’r ddeiseb hon a chytunodd i gau’r ddeiseb, o ystyried y diffyg cyswllt a gafwyd gan y deisebydd a’r gwaith craffu sy’n cael ei wneud ar Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 09/06/2020.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Preseli Sir Benfro
  • Canolbarth a Gorllewin De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/03/2020