SL(5)516 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Hysbysu) (Cymru) (Diwygio) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 5 Mawrth 2020

Fe’u gosodwyd ar: 6 Mawrth 2020

Yn dod i rym ar: 6 Mawrth 2020

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 16 Mawrth 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/03/2020

Dogfennau