SL(5)515 - Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 4 Mawrth 2020

Fe’u gosodwyd ar: 6 Mawrth 2020

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2020

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 24 Mawrth 2020

Statws Adrodd: (Yn ymwneud â’r UE)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/03/2020

Dogfennau