P-05-946 Achub adran Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Wedi'i gwblhau

 

P-05-946 Achub adran Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Geraint Williams, ar ôl casglu 13,342 o lofnodion ar-lein a 1,222 ar bapur, sef cyfanswm o 14,564 o lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:

​Mae pryderon difrifol y bydd adran Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn cau, neu'n cau'n rhannol, cyn bo hir

 

Bydd hyn yn cael effaith sylweddol ar fynediad cleifion yn Rhondda Cynon Taf at adran Damweiniau ac Achosion Brys, a bydd hefyd yn rhoi pwysau ychwanegol ar adrannau Damweiniau ac Achosion Brys ym Merthyr Tudful, Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr.

 

Dylai Llywodraeth Cymru ymyrryd a gwneud popeth yn ei gallu i atal unrhyw ostyngiad yn y gwasanaeth o ran darpariaeth gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg a gwneud popeth yn ei gallu i hwyluso'r broses o recriwtio a phenodi Ymgynghorwyr Damweiniau ac Achosion Brys ar y bwrdd iechyd.

 

Royal Glamorgan Hospital (image obtained from https://cwmtafmorgannwg.wales/visiting/royal-glamorgan-hospital/)

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 07/07/2020 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

Yng ngoleuni'r penderfyniad gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg i gadw Adran Achosion Brys amser llawn yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb ac i longyfarch yr ymgyrchwyr ar ddatrysiad llwyddiannus i’w hymgyrch.

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 12/05/2020.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Merthyr Tudful a Rhymni
  • Dwyrian De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

Math o fusnes: Deiseb

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/03/2020