SL(5)513 - Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 24 Chwefror 2020

Fe’u gosodwyd ar: 26 Chwefror 2020

Yn dod i rym ar: 20 Mawrth 2020

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 16 Mawrth 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau (Yn ymwneud â’r UE)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/02/2020

Dogfennau