SL(5)509 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Symiau) ( Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 13 Chwefror 2020

Fe’u gosodwyd ar: 14 Chwefror 2020

Yn dod i rym ar: 2 Mawrth 2020

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 9 Mawrth 2020

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/02/2020

Dogfennau