SL(5)501 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Pennu Gweithwyr Gofal Cymdeithasol) (Cofrestru) (Diwygio) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 2 Mawrth 2020

Statws Adrodd: Technegol

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 10 Mawrth 2020

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/02/2020

Dogfennau