SL(5)495 - Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 30 Ionawr 2020

Fe’u gosodwyd ar: 31 Ionawr 2020

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 24 Chwefror 2020

Statws Adrodd: (Yn ymwneud â’r UE)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 31/01/2020

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu