SL(5)493 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 28 Ionawr 2020

Fe’u gosodwyd ar: 29 Ionawr 2020

Yn dod i rym ar: 24 Chwefror 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 10 Chwefror 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau (Yn ymwneud â’r UE)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/01/2020

Dogfennau