SL(5)492 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Terfynau Rhagnodedig ar gyfer Taliadau Diffygdaliad) (Cymru) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym ar: 28 Ebrill 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 10 Chwefror 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 25 Chwefror 2020

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/01/2020

Dogfennau