SL(5)489 - Rheoliadau Addysg (Diwygiadau ynglŷn â’r Ysbeidiau rhwng Arolygiadau Addysg a Hyfforddiant) (Cymru) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 16 Ionawr 2020

Fe’u gosodwyd ar: 20 Ionawr 2020

Yn dod i rym ar: 1 Medi 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 3 Chwefror 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/01/2020

Dogfennau