P-05-934 Trafnidiaeth Gyhoeddus ym Mlaenau Gwent

O dan ystyriaeth

 

P-05-934 Trafnidiaeth Gyhoeddus ym Mlaenau Gwent

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Ebbw Fawr Business Community, ar ôl casglu cyfanswm o 1,332 lofnodion ar bapur.

 

Geiriad y ddeiseb:                  

Hoffai'r bobl isod fynegi pryder ynghylch y drafnidiaeth gyhoeddus wael sy'n cael ei darparu ym Mlaenau Gwent. Mae'r sefyllfa hon wedi arwain at drigolion yn dioddef anawsterau wrth geisio teithio i'r gwaith. Maent hefyd yn cael problemau wrth geisio teithio i ysbytai ac apwyntiadau doctor er mwyn cael sylw meddygol. Mae'r toriadau hefyd wedi gwneud y broses o deithio ar yr amseroedd gorau yn llafurus ac, mewn rhai achosion, yn amhosibl.

 

The inside of a bus

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

  • Blaenau Gwent
  • Dwyrain De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

                        

 

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/01/2020

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu