SL(5)484 - Gorchymyn Pysgota am Gregyn Moch (Cymru) (Diwygio) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn ddim

Fe’u gwnaed ar: 10 Rhagfyr 2019

Fe’u gosodwyd ar: 12 Rhagfyr 2019

Yn dod i rym ar: 15 Ionawr 2020

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 6 Ionawr 2020

Statws Adrodd: Technegol (Yn ymwneud â’r UE)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/12/2019

Dogfennau