SL(5)482 - Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) (Cymru) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym yn unol ag erthygl 2

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 6 Ionawr 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 21 Ionawr 2020

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/12/2019

Dogfennau