Is-ddeddfwriaeth sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7

Yn gyffredinol, mae is-ddeddfwriaeth sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7 yn cael ei hystyried gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/12/2019