SL(5)478 - Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 4 Rhagfyr 2019

Fe’u gosodwyd ar: 5 Rhagfyr 2019

Yn dod i rym ar: 1 Ionawr 2020

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 6 Ionawr 2020

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/12/2019

Dogfennau