Systemau a ffiniau etholiadol

Mae'r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd yn cynnal ymchwiliad i edrych yn fanwl ar argymhellion y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad yn ymwneud â systemau a ffiniau etholiadol, a’r egwyddorion sy’n eu cefnogi, drwy:

*      Edrych yn fanwl ar oblygiadau’r systemau a ffiniau etholiadol a argymhellir gan y Panel Arbenigol ar gyfer cynrychiolaeth ddemocrataidd yng Nghymru, ac ystyried sut y gallai’r egwyddorion a nodwyd gan y Panel Arbenigol gael eu pwysoli i sicrhau bod trefniadau etholiadol y Senedd yn briodol i gyd-destun Cymru;

*      Edrych ar ymdeimlad a dealltwriaeth y cyhoedd o drefniadau a ffiniau etholiadol cyfredol y Senedd a’r opsiynau a argymhellir gan y Panel Arbenigol;

*      Ystyried y goblygiadau i bleidiau gwleidyddol yng Nghymru o newid y system etholiadol a’r model ffiniau;

*      Edrych yn fanwl ar egwyddorion ac ymarferoldeb sefydlu trefniadau adolygu ffiniau ar gyfer ardaloedd etholiadol y Senedd;

*      Ystyried y goblygiadau o ran cost ac adnoddau diwygio’r system etholiadol a ffiniau’r Senedd.

Tystiolaeth gan y cyhoedd

Cynhaliodd y Pwyllgor ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 8 Ionawr a 19 Chwefror 2020.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/01/2020

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu