SL(5)477 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) (Diwygio) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 27 Tachwedd 2019

Fe’u gosodwyd ar: 29 Tachwedd 2019

Yn dod i rym ar: 1 Ionawr 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 9 Rhagfyr 2019

Statws Adrodd: Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/11/2019

Dogfennau