Gwella ysgolion a chodi safonau

Inquiry5

Cytunodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i wneud darn byr o waith ar wella ysgolion a chodi safonau.

Casglu tystiolaeth

Mae'r Pwyllgor wedi cynnal nifer o sesiynau tystiolaeth i lywio ei waith, a gellir gweld y manylion yn y tabl isod. 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1.   Consortia Addysg Rhanbarthol

Debbie Harteveld, Rheolwr Gyfarwyddwr – Gwasanaeth Cyflawni Addysg ar gyfer De Ddwyrain Cymru

Will McLean, Cyfarwyddwr Arweiniol - Gwasanaeth Cyflawni Addysg ar gyfer De Ddwyrain Cymru a Phrif Swyddog, Plant a Phobl Ifanc - Cyngor Sir Fynwy

Louise Blatchford, Rheolwr Gyfarwyddwr dros dro – Consortiwm Canolbarth y De

Sue Walker, Cyfarwyddwr Arweiniol - Consortiwm Canolbarth y De a Phrif Swyddog Addysg - Cyngor Sir Merthyr Tudful

16 Ionawr 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

2.   Consortia Addysg Rhanbarthol

Andi Morgan, Rheolwr Gyfarwyddwr dros dro - Ein Rhanbarth ar Waith

Kate Evan-Hughes, Cyfarwyddwr Arweiniol - Ein Rhanbarth ar Waith a Chyfarwyddwr Plant ac Ysgolion - Cyngor Sir Penfro

Arwyn Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr - Gwasanaeth Gwella ac Effeithiolrwydd Ysgolion Gogledd Cymru

16 Ionawr 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

3.   Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg

Steve Davies, Cyfarwyddwr Addysg

13 Chwefror 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

 

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/11/2019

Dogfennau