NDM7173 Dadl: Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg 2018-2019

NDM7173 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer 2018-19 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Hydref 2019.

Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer 2018-19

 

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/06/2021

Angen Penderfyniad: 5 Tach 2019 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Prif Aelod: Rebecca Evans AS