SL(5)463 - Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 28 Hydref 2019

Fe’u gosodwyd ar: 29 Hydref 2019

Yn dod i rym ar: 31 Rhagfyr 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 4 Tachwedd 2019

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/10/2019

Dogfennau