SL(5)458 - Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 18 Hydref 2019

Fe’u gosodwyd ar: 22 Hydref 2019

Yn dod i rym ar: 12 Tachwedd 2019

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 4 Tachwedd 2019

Statws Adrodd: Technegol

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/10/2019

Dogfennau