NDM7171 Dadl Fer

NDM7171 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Cofio a pharchu: pam y dylem ddiogelu cofebion rhyfel yng Nghymru.

 

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/06/2021

Angen Penderfyniad: 6 Tach 2019 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Prif Aelod: Paul Davies AS