SL(5)457 - Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Isafbris Uned) (Cymru) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym ar: Heb ei nodi

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 4 Tachwedd 2019

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 12 Tachwedd 2019

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/10/2019

Dogfennau