NDM7144 Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) - Mynd i'r Afael â Throseddau Casineb LHDT

NDM7144 Sian Gwenllian (Arfon)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu adroddiad o gynnydd am ei gwaith i fynd i'r afael â throseddau casineb LHDT yng Nghymru.

2. Yn galw am ddatganoli cyfiawnder er mwyn sicrhau dull integredig o fynd i'r afael â throseddau casineb LHDT ac amddiffyn pobl LHDT yng Nghymru.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i amlinellu ei chynigion ar sut y gallai creu system gyfiawnder ddatganoledig i Gymru hybu diogelwch a llesiant pobl LHDT.

 

Cyd-gyflwynwyr
Leanne Wood (Rhondda)
Mick Antoniw (Pontypridd)

 

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/06/2021

Angen Penderfyniad: 23 Hyd 2019 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Prif Aelod: Siân Gwenllian AS