P-05-911 Dylid Diogelu Coed Yw Hynafol Cymru

Wedi'i gwblhau

 

P-05-911 Dylid Diogelu Coed Yw Hynafol Cymru

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Janis Fry, ar ôl casglu cyfanswm o 77 lofnodion ar bapur.

 

Geiriad y ddeiseb:

Dyma ofyn i chi lofnodi fy neiseb yn galw am i goed Yw hynafol gael eu diogelu yn ôl y gyfraith.

 

Ar hyn o bryd nid yw'r coed prydferth hyn yn cael eu diogelu'n gyfreithiol. Mae'n hollbwysig i ni ddiogelu'r rhan hanfodol hon o'n treftadaeth â mesurau diogelu cyfreithiol penodol cyn i ni golli rhagor o goed. Mae'r coed Yw hyn wedi tyfu ym Mhrydain ers miloedd o flynyddoedd. Maen nhw'n henebion byw ac yn dystion hynafol i hanes ein cyndeidiau a'n gwareiddiad. Rhaid i ni eu diogelu ar fyrder cyn i ragor gael eu colli.

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 09/06/2020 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

Yng ngoleuni’r wybodaeth a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru am yr amryw ffyrdd y gellir diogelu coed hynafol o dan y gyfundrefn gynllunio a gorchmynion gwarchod presennol, a’r ffaith bod Cadw wedi penderfynu nad yw’n briodol rhestru coed fel henebion, cytunodd aelodau’r Pwyllgor nad oes llawer mwy y gellir ei gyflawni ar hyn o bryd, felly dylid cau’r ddeiseb.

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 19/11/2019.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr
  • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/10/2019