SL(5)454 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 7 Hydref 2019

Fe’u gosodwyd ar:8 Hydref 2019

Yn dod i rym ar: 30 Hydref 2019

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 21 Hydref 2019

Statws Adrodd: Technegol (Yn ymwneud â’r UE)

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/10/2019

Dogfennau