Effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol

Ers mis Ebrill 2018, mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am rai o’r trethi sy’n cael eu talu yng Nghymru, gan gynnwys Cyfraddau Treth Incwm Cymru (WRIT) newydd a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2019.

Cynhaliodd y Pwyllgor Cyllid ymchwiliad i effaith posibl gwahanol gyfraddau o dreth incwm ar draws ffin Cymru-Lloegr.

Cylch Gorchwyl:

  • Archwilio effeithiau amrywiadau treth incwm is-genedlaethol mewn systemau treth rhyngwladol ar ymddygiad enillwyr incwm isel, canolig ac uchel, yn enwedig ymfudo ac osgoi treth.
  • Deall sut y gall enillwyr incwm isel, canolig ac uchel ymateb i amrywiadau mewn cyfradd treth incwm ar gyfer pob band treth rhwng Cymru a Lloegr.
  • Deall lefel yr amrywiad mewn cyfraddau treth incwm a allai ysgogi newid ymddygiadol ymysg enillwyr isel, canolig ac uwch yng Nghymru a Lloegr.
  • Asesu effaith ariannol ar refeniw Cyfraddau Treth Incwm Cymru gyda lefelau amrywiol o amrywiad cyfradd treth.

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad (PDF, 2MB) ar 2 Gorffennaf 2020. Ymatebodd (PDF 340KB) Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar 16 Medi 2020.

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

 

27 Chwefror 2020

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

 

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 1 ar Senedd.tv

Guto Ifan, Cymrawd Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

 

David Bradbury, Pennaeth yr Is-adran Polisi Trethi ac Ystadegau, y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd

 

Bert Brys, Pennaeth Uned Polisi Trethi Gwledydd ac Uned Trethi Personol ac Eiddo, y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd

 

Sean Dougherty, Uwch Gynghorydd, y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd

27 Chwefror 2020

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

 

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 2 ar Senedd.tv

Yr Athro James Foreman-Peck, Athro Economeg, Prifysgol Caerdydd

4 Mawrth 2020

 

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3

 

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 3 ar Senedd.tv

Yr Athro Kent Matthews, Athro Bancio a Chyllid Syr Julian Hodge, Ysgol Fusnes Caerdydd

 

Dr Long Zhou, Myfyriwr ymchwil, Ysgol Fusnes Caerdydd

12 Mawrth 2020

 

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4

 

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 4 ar Senedd.tv

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

 

Anna Adams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Pennaeth Polisi Strategaeth Treth ac Ymgysylltu, Llywodraeth Cymru

 

Tom Nicholls, Cynghorydd Economaidd, Llywodraeth Cymru

12 Mawrth 2020

 

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 5

 

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 5 ar Senedd.tv

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/10/2019

Dogfennau

Ymgynghoriadau