SL(5)450 - Rheoliadau Safonau Trapio heb Greulondeb (Cymru a Lloegr) 2019

Y Weithdrefn Penderfyniad Negyddol Cyfansawdd.

Fe’u gwnaed ar: 26 Medi 2019

Fe’u gosodwyd ar: 30 Medi 2019

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2020

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 14 Hydref 2019

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (Yn ymadael â'r UE)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/10/2019

Dogfennau