SL(5)448 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif. 3) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 24 Medi 2019

Fe’u gosodwyd ar: 26 Medi 2019

Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1(2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 14 Hydref 2019

Statws Adrodd: Technegol (Yn ymwneud â’r UE)

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/09/2019

Dogfennau