P-04-359 Problemau gyda’r GIG ar gyfer y Byddar

Geiriad y ddeiseb:

Rydym ni, y rhai sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y GIG yn darparu gwasanaeth gwell i bobl â nam ar eu clyw.

 

Prif ddeisebydd:

Lisa Catherine Winnett

 

Nifer y deisebwyr:

68

Math o fusnes: Deiseb

Y Broses Ymgynghori

Daeth yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar 8 Mawrth 2012.

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu