Adroddiad Data Pwyllgorau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Bwriedir cyhoeddi adroddiad data ar waith Pwyllgorau'r Cynulliad yn flynyddol. Bydd yr adroddiadau'n cwmpasu cyfnod o flwyddyn rhwng mis Mai-Ebrill, gan adlewyrchu’r ffaith y bydd pob Cynulliad yn cael ei ethol am bum mlynedd, gan ddechrau ym mis Mai.

Adroddiad 2018-19 yw’r adrioddiad cyntaf. Mae'r Atodiadau i'r adroddiad hwn yn cynnwys data o flynyddoedd blaenorol i roi corff cychwynnol o ddata i'w gymharu.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/09/2019

Dogfennau