Ystadegau Presenoldeb mewn Pwyllgorau

Ym mis Mehefin 2019 cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylid cyhoeddi ystadegau cyfun ar bresenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd ffurfiol Pwyllgorau'r Cynulliad bob tymor.

 

Presenoldeb mewn pwyllgorau, mis Mai hyd fis Gorffennaf 2019

Grŵp

Seddi ar gael

Aelod o'r Pwyllgor yn bresennol

Dirprwy yn bresennol

Sedd heb ei llenwi

Canran y seddi heb eu llenwi

Llafur

325

260

25

50

15%

Ceidwadwyr

132

116

12

4

3%

Plaid Cymru

133

120

2

11

8%

Plaid Brexit

21

16

1

4

19%

UKIP

19

9

Amherthnasol*

10

53%

Annibynnol

12

10

Amherthnasol*

2

17%

 

* Gan nad yw'r aelodau Annibynnol (ac o 25 Mai 2019 aelodau UKIP) yn aelodau o Grŵp yn y Cynulliad, nid oes ganddynt hawl i anfon dirprwy yn eu lle pe na baent yn gallu bod yn bresennol mewn cyfarfod pwyllgor ffurfiol.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/09/2019