SL(5)440 - Gorchymyn Rhywogaethau Goresgynnol Estron (Gorfodi a Thrwyddedu) (Diwygio) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol gyfansawdd

Fe’u gwnaed ar: 3 Medi 2019

Fe’u gosodwyd ar: 5 Medi 2019

Yn dod i rym ar: 30 Medi 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 23 Medi 2019

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau (Yn ymwneud â’r UE)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/09/2019

Dogfennau