SL(5)435 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 18 Gorffennaf 2019

Fe’u gosodwyd ar: 19 Gorffennaf 2019

Yn dod i rym ar: 19 Gorffennaf 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 16 Medi 2019 / 23 Medi 2019

Statws Adrodd: Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/07/2019

Dogfennau