SL(5)434 - Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 16 Gorffennaf 2019

Fe’u gosodwyd ar: 17 Gorffennaf 2019

Yn dod i rym ar: 1 Medi 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 16 Medi 2019

Statws Adrodd: Technegol

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/07/2019

Dogfennau