SL(5)431 - Rheoliadau Traffordd yr M4 (Cyffordd 40 (Tai-bach) i Gyffordd 42 (Earlswood), Castell-nedd Port Talbot) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 2 Gorffennaf 2019

Fe’u gosodwyd ar: 3 Gorffennaf 2019

Yn dod i rym ar: 24 Gorffennaf 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 15 Gorffennaf 2019

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/07/2019

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu