Y Sector Gweithgynhyrchu yng Nghymru

Mae’r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog wedi cytuno i graffu ar waith y Prif Weinidog ynghylch y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru yn benodol:

  • Dull Llywodraeth Cymru o gefnogi'r sector gweithgynhyrchu;
  • Ymateb y Llywodraeth i’r ffaith bod nifer o swyddi wedi’u colli ym maes gweithgynhyrchu yn ddiweddar;
  • Sgiliau a phrentisiaethau;
  • Effaith Brexit.

Math o fusnes: Craffu ar Weinidogion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/07/2019

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu