SL(5)425 - Gorchymyn Pysgota am Gregyn Moch (Cymru) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 24 Mehefin 2019

Fe’u gosodwyd ar: 25 Mehefin 2019

Yn dod i rym ar: 4 Gorffennaf 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 8 Gorffennaf 2019

Statws Adrodd: Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/06/2019

Dogfennau