SL(5)424 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 20 Mehefin 2018

Fe’u gosodwyd ar: 24 Mehefin 2018

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)*

 

*Sylwch: pan ddiffinnir cychwyn yr offeryn statudol hwn trwy gyfeirio at“ diwrnod ymadael ”, hy 31 Ionawr 2020, dylid darllen y cyfeiriad fel cyfeiriad at“ diwrnod cwblhau IP ”, hy diwrnod cwblhau cyfnod gweithredu, ar 31 Rhagfyr 2020 . Gweler paragraff 1 o Atodlen 5 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Tynnu’n Ôl) 2020. (Saesneg yn unig)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 1 Gorffennaf 2019

Statws Adrodd: (Yn ymwneud â’r UE)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/06/2019

Dogfennau