SL(5)423 - Rheoliadau Gwrthrychau Rhagnodedig ar gyfer Rhoi Twll mewn Rhan Bersonol o’r Corff (Cymru) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym ar: 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 1 Gorffennaf 2019

Statws Adrodd: Clir

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn:  9 Gorffennaf 2019

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/06/2019

Dogfennau